Informatie voor tandartsen en specialisten

Als zorgbedrijf Equalitas bieden wij zorgprofessionals (tandartsen, plastische en cosmetische chirurgen, dermatologen en pijnspecialisten) de mogelijkheid om, waar nodig en door u gewenst, uw ingrepen onder sedatie te laten plaatsvinden in uw eigen praktijk. Deze op maat geleverde dienst op uw eigen locatie kunnen wij volledig afstemmen op uw behoeften als professional en die van uw patiënten, om zo aanbod en patiëntvriendelijkheid binnen uw praktijk te vergroten en de drempel voor patiënten om sommige behandelingen te ondergaan te verkleinen.

Was het vroeger nodig om praktijkruimtes om te bouwen tot semi-volledige operatiekamers, met zuurstofaansluitingen of grote tanks en enorme investeringskosten voor beademingsapparatuur, monitoring, medicatie en aanverwante hulpmiddelen, wordt dit nu door ons verzorgd. Waar er van oudsher een natuurlijke (en begrijpelijke) terughoudendheid bestond over de investering en het onzekere te verwachten resultaat worden deze investering  en onzekerheid nu door ons gedekt. Het is niet nodig om minstens 1 maal per week of maand een vol programma te moeten creëren om kosteneffectief te werken. Een behandeldag kan op afroep, incidenteel, zo vaak als u wilt of nodig acht.

Sedatie

Sedatie verschilt op een aantal gebieden van narcose. Bij narcose is er een diepe slaap nodig om een ingreep te kunnen doorstaan (vanwege de pijn die de procedure veroorzaakt of de omstandigheden waarin de procedure moet worden uitgevoerd). Bij sedatie is er slechts sprake van een toestand van verminderd bewustzijn, die meer dient om, populair gezegd, “de tijd door te brengen tot patiënten de praktijk weer kunnen verlaten.” Dit kan zijn vanwege angst of omdat de procedure lang of oncomfortabel is. Twee totaal verschillende uitgangspunten, maar met een (gedeeltelijk) identieke oplossing.

Populatie

Zoals eerder aangegeven zijn er meerdere patiëntengroepen die in aanmerking komen voor een behandeling onder sedatie. In het verleden lag de nadruk bijna volledig op de angstpatiënten.Deze mensen hebben door vervelende ervaringen een angst ontwikkeld die een steeds grotere barrière vormt om noodzakelijke of gewenste ingrepen en zelfs controles te laten verrichten. Zij haakten dan af waardoor zowel de behandelaar als de patiënt een behandelmogelijkheid ontnomen werd.  Haakten patiënten niet af dan was de enige mogelijkheid een behandeling onder narcose (narcose, behandeling en na een verkoeverperiode huiswaarts). Dit had enkele nadelen. Een algehele narcose is een vrij ingrijpende behandeling, met eigen ongemakken en complicaties (beademingsbuisjes door de neus inbrengen kan achteraf pijn doen, bloedingen veroorzaken). Dit terwijl de behandeling zelf (na lokale verdoving) eigenlijk geen pijn meer doet. Vanwege de hogere doses medicatie en handelingen is narcose niet voor iedereen geschikt, waardoor bepaalde groepen angstige patiënten niet behandeld kunnen worden. Dit “nee moeten verkopen” hebben we altijd erg moeilijk gevonden. Zoals voor behandelaars geldt willen wij ook mensen helpen en als dat niet kan dan is dat heel frustrerend. Een ander nadeel (bij angstige patiënten) dat we tegen kwamen was de constatering dat mensen niet van hun angst werden afgeholpen. De vervelende situatie werd er als het ware tussen uit geknipt maar verbeterde niet. Dit kan prima bij mensen die het discomfort niet willen ervaren maar vaak willen ze ook wat meer begeleiding in het traject voor, tijdens en na de eigenlijke behandeling.

Ook de risico’s en nadelen die kleven aan het geven van lachgassedatie zijn duidelijk minder bij sedatie. In principe is er in ziekenhuizen weinig ruimte meer voor lachgas, omdat er gewoonweg betere (en veiligere) methodes bestaan (narcose en sedatie). Omdat er bij lachgas een duidelijk gevaar voor de ongeboren vrucht (en dus voor zwanger personeel) is aangetoond mag lachgas alleen worden gebruikt met een dubbelmaskersysteem. Verdere bijwerkingen van lachgas zoals beenmergdepressie en neuropathieën zijn bij sedatie niet aangetoond.

Wij kunnen dus bijna alle patiënten een behandeling onder sedatie bieden, angstpatiënten, cliënten met co-morbiditeit die niet in aanmerking komen voor narcose, evenals mensen die de ingreep gewoon niet prettig vinden en daar liever een beetje bij willen doezelen en in het algemeen alle lachgaspatiënten.

Aanbod

Equalitas kan voor u de gehele sedatie verzorgen. Er is geen extra investering, tijd of kennis voor nodig. Alles, van apparatuur tot medicatie tot zuurstofvoorziening bouwen we in korte tijd op in uw praktijk. Wij verzorgen de screening voor de ingreep en bieden ook de mogelijkheid, zou daar bij de patiënt behoefte aan zijn, om deze te begeleiden in het traject. Dit doen wij onder andere met Craniosacraal therapie, waarmee onze therapeuten op individuele schaal al spectaculaire resultaten hebben bereikt. Met elke patiënt wordt een behandelplan opgesteld, al naar gelang diens wens of uw behoefte aan wat u uw patiënten wil bieden. Wij zullen ook de informatie-voorziening (schriftelijk of in een persoonlijk gesprek) regelen. Uiteraard maken wij gebruik van een vast team (dat perfect op elkaar is ingespeeld, met alle benodigde certificaten) zodat veiligheid maar ook continuïteit en een prettige samenwerking zijn geborgd.

Spreek u dit aan en heeft u interesse in onze dienstverlening, dan zouden wij heel graag een keer bij u langs komen om dieper in te gaan op onze visie, werkwijze en vragen van uw kant. Wij staan dan volledig tot uw beschikking.

Wij hopen op een uitnodiging van uw kant om verder uit te diepen en toe te lichten wat Equalitas u heeft te bieden, waarin we samen bouwen aan een mooie samenwerking waarin de patiënt nog meer geboden kan worden dan nu al het geval is.

Heeft u interesse om met Equalitas een samenwerking aan te gaan, dan zien we graag uw reactie tegemoet. Het makkelijkste is om een email te sturen naar contactpro@equalitas.nl met uw bedrijsgegevens zoals contactperoon en telefoonnummer. Wij garanderen dat er binnen 24 uur iemand van equalitas met u contact zal opnemen.

Het Equalitas team